Organisationspraktiker och målförändring

Exemplet svensk socialdemokrati

Utgivningsår
2009
ISBN
9789179242213
Sidor
328

257 kr

Varför ändras organisationers mål? Är det för att ledningen av olika skäl överger, förråder eller sviker de ursprungliga målen? Är det för att alla organisationer lyder samma obönhörliga lagar och blir alltmer lika?

Per Dannefjord vill ge ett nytt svar på några av organisationsteorins gamla frågor. Utgångspunkten är traditionell: organisationer bildas med syftet att uppnå ett eller flera mål. Men frågan i denna bok är hur det går till när målen ändras.

Det fall han tar upp är det mest utforskade och omskrivna exemplet på målförändring i svensk historia, det socialdemokratiska partiets programutveckling mellan 1889 och 1944. Partiet gick ifrån en uttalad revolutionär målsättning till en reformistisk och samarbetsinriktad. Var denna målförändring en följd av medvetna beslut?

Dannefjord visar att partiets mål förändrades som ett resultat av de praktiker som togs i bruk och det samarbete med andra organisationer som krävdes när man strävade efter att förverkliga olika delmål. Ur detta exempel utvecklar Dannefjord en generell modell för hur och varför organisationers mål förändras.

Per Dannefjord undervisar i sociologi vid Växjö universitet, det blivande Linnéuniversitetet. Han har tidigare medverkat i boken Samhällsvetenskapens hantverk (Arkiv förlag 2005) med kapitlet ”Metod och problem – en inledning till sociologisk analys”.