Samhällsvetenskapens hantverk

Utgivningsår
2005
ISBN
9789179241988
Sidor
184

236 kr

Finns det inte redan för många arbeten om samhällsvetenskaplig metod?

Visst finns det böcker som redovisar hur man bör gå till väga när man gör en samhällsvetenskaplig eller sociologisk undersökning, hur man räknar statistik och hur man skall göra intervjuer. Dessa böcker har sina förtjänster och sin användbarhet.

Men det finns i samhällsvetenskapen ett annat slags böcker, eller bokkapitel, där forskare redogör för sina metoder och för vilka val och avgöranden de ställts inför under arbetets gång. Det här är en sådan bok: en både livfull och lärorik framställning av vad forskningsmetodik är i sin praktiska verklighet och intellektuella aspekt. Det är en bok om hur sociologer forskar.

Innehåll:

Gunnar Olofsson, Inledning (läs!)

Per Dannefjord, Metod och problem – en inledning till sociologisk analys

Agneta Franssén, På fältet

Paavo Bergman, Arbetsetnografi med frågeformulär

Boel Berner, Att skapa och analysera ett material: erfarenheter från fältet

C Wright Mills, Om det intellektuella hantverket