Lektioner i motvind

Om skola för unga på institution

Utgivningsår
2014
ISBN
9789198131734
Sidor
295

255 kr

Det finns en lång tradition av att placera unga människor som begår brott på ungdomshem. Ute på landet, bortom storstadens förmodat destruktiva inflytande, ska de behandlas och anpassas till ett konventionellt liv. Ungdomarna är i högstadie- eller gymnasieåldern. De förväntas gå i skola, de har gått i skola och de vill gå i skola, åtminstone de flesta och i princip. Men skolarbetet har haft en nedtonad betydelse, bland både behandlare och experter. Institutionsvård av ungdomar förknippas sällan med lärarrummets kaffedoftande samtal eller unga människors längtan efter betyg, kunskap och bekräftelse, trots att forskare gång på gång pekar ut skolgång som synnerligen brottspreventivt i samhället i stort.

David Wästerfors presenterar i denna bok en relativt sluten värld där skolan har getts en trängd tillvaro bland taggtråd, larm och intrikata regelsystem. Med hjälp av etnografiskt material från särskilda ungdomshem i Sverige (LVU- och LSU-hem) analyserar han de problem som man brottas med dagligen i denna värld. Hur förklarar elever och lärare framgång respektive motgång i skolarbetet? Vad händer när elever vägrar delta i lektionerna och börjar sabotera undervisningen? Hur kommer det sig att skolarbetet äger rum i motvind?

Boken rymmer också en översikt över tidigare forskning på området samt tolkningar av fenomenet motivation och förhållandet mellan person och institution. Den riktar sig till utbildningar i sociologi, socialt arbete, pedagogik, kriminologi, socialpsykologi, socialantropologi eller närliggande ämnen och till personal verksamma inom ungdomsvård, skola och socialtjänst.

David Wästerfors är docent i sociologi vid Lunds universitet. Han har bland annat publicerat Berättelser om mutor (2004), Fängelsebråk (2007), Den interagerande människan (tillsammans med Carl-Göran Heidegren, 2008), Konflikthantering i ungdomsvård ur ett sociologiskt perspektiv (2009), Makt och vanmakt på äldreboenden (tillsammans med Tove Harnett och Håkan Jönson, 2012) och Sociologi för socionomer (tillsammans med Katarina Jacobsson och Joakim Thelander, 2010). Han har också varit redaktör för boken Från klarhet till klarhet. Lysande texter för sociologisk forskning (tillsammans med Katarina Jacobsson, 2013).