Från klarhet till klarhet

Lysande texter för sociologisk forskning

Utgivningsår
2013
ISBN
9789197903998
Sidor
383

319 kr

Samhällsvetenskaplig forskning äger vanligen rum ytterst still­samt, bland högar av papper och böcker, vid datorskärmar och på seminarier. Men ibland händer det något. En dag kan man få tag i en text som hjälper en att skärpa blicken, få ordning på intrycken och energi nog att börja argumentera. Materialet faller på plats och forskningen går faktiskt framåt.
Det handlar om teoretiska händelser – ett slags radikala betraktelseomkastningar – som kan lotsa den forskare som dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad bemödar sig med att få grepp om sin empiri.

Denna bok har samlat elva sådana händelser, det vill säga artiklar och bokkapitel från internationellt namnkunniga samhällsvetenskapliga forskare, som var och en erbjuder inspira­tion och nytänkande. Genom att grunna över det egna materialet i relation till dessa texter kan läsaren på ett lättare och friare sätt våga teo­retisera sitt material – och därmed ta språnget till ny kunskap.

Från klarhet till klarhet har sin upprinnelse i en hyllning till lundaprofessorn och sociologen Malin Åkerströms forskargärning och därför sammanfaller de utvalda texterna med teman i hennes verk: social kontroll, kulturanalys, sociologisk kriminologi och kvalitativ metodologi. Den riktar sig till forskare, lärare och doktorander i samhällsvetenskapliga ämnen samt uppsatsskrivande studenter men också till andra vetgiriga medborgare som inför ett socialt fenomen ställer sig frågan ”hur ska man tolka det här?”

Ur innehållet kan nämnas följande:
C. Wright Mills: Situerade handlingar och motivvokabulärer
Dorothy E. Smith: ”K är psykiskt sjuk”
Diane Vaughan: Att teoretisera en katastrof
James A. Holstein och Gale Miller: Omformulerat offerskap
Liv Finstad: Tjuv och polis
Viviana A. Zelizer: Betalningar och sociala band
Jack Katz: Analytisk induktion

Bokens redaktörer är sociologerna Katarina Jacobsson och David Wästerfors, båda verksamma vid Lunds universitet.