Gustav Möller

En legendarisk socialpolitiker

Utgivningsår
2021
ISBN
9789179243623
Sidor
150

215 kr

Gustav Möller – Sveriges mest uppmärksammade socialpolitiker under 1900­-talet – var folkhemmets ”arkitekt” eller ”Socialsveriges skapare”, som Tage Erlander uttryckt det. Han var en kraftfull socialminister med en tydlig ideologi: Socialpolitiken skall bygga på sociala rättigheter, den skall ge en grundtrygghet och hela befolkningen skall omfattas. I mångt och mycket hade hans idéer genomförts då han avgick som socialminister 1951. Även internationellt har Möllers insatser uppmärksammats. Han har setts som en pionjär i socialpolitiskt tänkande och i att driva fram en universell socialpolitik i likhet med, men också skild från, William Beveridge – skaparen av den välkända brittiska Beveridgemodellen.

Detta är ett gediget och unikt översiktsverk. Trots att det utkommit flera skrifter där olika delar av Möllers socialpolitik behandlas har det hittills inte funnits någon sammanfattning av vad han åstadkommit. Med den här boken ger Per Gunnar Edebalk, seniorprofessor vid Socialhögskolan i Lund, en heltäckande bild av Gustav Möllers socialpolitiska insatser.

Boken har recenserats i Flamman, i Äldre i Centrum och Widar Andersson har skrivit om den i Folkbladet.

Gustav Möller (1884–1970) var Sveriges socialminister 1924–1926 och med något undantag från 1932 fram till 1951. Han började sin politiska bana som ordförande i Socialdemokratiska ungdomsförbundet 1907, och hade samtidigt anställning på tidningen Skånska Socialdemokraten. År 1916 blev han vald till partisekreterare och invaldes 1917 som riksdagsledamot i andra kammaren, och 1919 i första kammaren. Som reformstark minister drev han bland annat igenom två veckors allmän semester, folktandvård, allmänna barnbidrag, allmän sjukförsäkring med fri sjukhusvård och allmän folkpension.

Per Gunnar Edebalk är filosofie doktor i ekonomisk historia och seniorprofessor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Han är en av Sveriges ledande forskare inom socialpolitikens historia och har en stor skriftlig produktion. På Arkiv förlag har han tidigare givit ut Välfärdsstaten träder fram. Svensk socialförsäkring 1884–1955 (1996).