Välfärdsstaten träder fram

Svensk socialförsäkring 1884–1955

Utgivningsår
1996
ISBN
9789179240882
Sidor
184

192 kr

Per Gunnar Edebalk, välkänd både som socialpolitisk forskare och prefekt för Socialhögskolan i Lund, har i denna bok samlat uppsatser om sjuk-, arbetslöshets-, pensions- och arbetsskadeförsäkringarna. Han analyserar framväxten och utvecklingen av socialförsäkringssystemets centrala delar. I fokus står de organiserade intressen och samhälleliga drivkrafter som kan ses som aktörer respektive förklaringar till dessa försäkringssystems framkomst och förändringar.