Maktens maskiner

Sverige är ett ledande it-land. Grunden till denna ställning lades redan under femtio-, sextio- och sjuttiotalen. Den tidens datorer var så stora och dyra att bara mycket resursstarka organisationer kunde skaffa dem: försvarsmakten, storföretagen och statliga myndigheter. Men datorernas genomslag på allt fler områden väckte även kritik och debatter om integritet, sårbarhet och arbetslivets utarmning.

I Maktens maskiner. Hur stora datorer moderniserade folkhemmet får vi ta del av den här mångfacetterade historien. Författarna Arne Kaijser, Gustav Sjöblom, Johan Gribbe och Per Lundin är alla forskare med inriktning på teknik- och vetenskapshistoria.

Den tryckta boken går att köpa av oss eller genom bokhandeln och den finns även tillgänglig som fri e-bok att ladda ner.