Gustav Möller

Per Gunnar Edebalk har skrivit ett gediget och unikt översiktsverk i nya boken Gustav Möller. En legendarisk socialpolitiker. Trots att det utkommit flera skrifter där olika delar av Möllers socialpolitiska insatser behandlas har det tidigare inte funnits någon sammanfattning av vad han åstadkommit.