Allmänningen som samhällsinstitution

Utgivningsår
2009
ISBN
9789179242206
Sidor
368
Översättare
Torhell, Sven-Erik

222 kr

Hur ska vi gemensamt kunna använda och samtidigt vårda världens resurser på ett för framtiden hållbart sätt? Det framstår allt mer som mänsklighetens verkliga ödesfråga.

I sin epokgörande bok Allmänningen som samhällsinstitution (Governing the Commons) analyserar Elinor Ostrom de situationer där människor gemensamt använder resurser. Ostrom utmanar de uppfattningar som bara ser två lösningar på ”allmänningens tragedi”: privatisering eller statlig reglering. Hon visar att människor genom frivillig organisering kan skapa livskraftiga institutioner som förmår att förvalta ömtåliga och knappa resurser. Ostroms teori har räckvidd och relevans långt utöver de sammanhang hon studerar.

Allmänningen som samhällsinstitution har sedan den först publicerades 1990 blivit ett standardverk för samhällsvetare och fått allt större spridning bland miljöintresserade forskare i alla discipliner. Nu har Elinor Ostrom dessutom blivit historisk när hon som första kvinna fick Priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2009. I bokens förord presenterar professor Lennart J Lundqvist Elinor Ostroms bidrag till den hållbara utvecklingens problem.