Walks on the Wild Side

En historia om stadsforskning

Utgivningsår
2013
ISBN
9789197903936
Sidor
260
Översättare
Sandin, Gunnar

200 kr

Stadsforskningens historia är en berättelse om utforskningen av andra platser, om stadens fattigkvarter, om dess outsiders. I Walks on the Wild Side sträcker den sig från Henry Mayhews omfångsrika arbete om Londons fattiga vid mitten av 1800-talet till den undersökning av Chicagos South Side som Loïc Wacquant genomförde strax före millenniumskiftet genom att först lära sig professionell boxning. I denna sin genomgång av metodologiskt och analytiskt banbrytande stadsstudier behandlar Rolf Lindner också stadsetnografi ska teman och metoder och redovisar och diskuterar etnografers motiv för, och besatthet av, att ständigt belysa stadens oönskade, skrämmande delar.

Walks on the Wild Side är en bok med många förtjänster, inte minst den kunniga och innehållsnära genomgången av en lång rad centrala stadsstudier. Vad som gör den särskilt intressant är vad Rolf Lindner vet att berätta om stadens utforskares möte med staden, om hur de tog till sig dess okända, främmande och till och med hotfulla sidor och om hur de därmed bidrog till att minska de mentala avstånden (ur Mats Franzéns inledning).

Rolf Lindner är kultursociolog och professor emeritus i europeisk etnologi vid Humboldtuniversitetet i Berlin samt i urbanantropologi vid HafenCity-universitetet i Hamburg.