Vid byråkratins gränser

Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete

Utgivningsår
2007
ISBN
9789179242077
Sidor
230

246 kr

Människors vardagsliv påverkas i hög grad av statliga insatser och åtgärder. I praktiken möter medborgarna staten i form av offentliganställda tjänstemän. Dessa tjänstemän med klientkontakter, så kallade gräsrotsbyråkrater, har stor handlingsfrihet men kan inte utföra sina arbetsuppgifter helt efter eget gottfinnande.

Författaren undersöker gräsrotsbyråkraternas arbetssituation på arbetsförmedlingens och försäkringskassornas lokalkontor. I boken klargörs vad som skiljer klientrelationen från andra sociala relationer och varför medborgarna måste behandlas som fall och inte som individer av organisationen.

Vidare uppmärksammas förhållandet mellan staten och medborgarna, där gräsrotsbyråkraten ses som statens sista utpost i den konkreta relationen med medborgarna.

Roine Johansson är professor i sociologi vid Mittuniversitetet. Denna bok var hans doktorsavhandling och har blivit en svensk organisationssociologisk klassiker.