Vetenskap och karriär

Svenska fysiker som lektorer, akademiker och industriforskare under 1900-talets första hälft

Utgivningsår
1997
ISBN
9789179240981
Sidor
304

207 kr

Denna bok behandlar naturvetenskapens ställning och naturvetares karriärvillkor under 1900-talet. Utgångspunkten är fysikers ändrade professionella och institutionella förhållanden i en tid då fysikämnet expanderade från ett litet universitetsämne till ett forskningsområde med potential att omvandla samhällslivet. Studien syftar till att förstå förhållandet mellan fysik och fysiker, mellan vetenskap och karriär. Teknikhistorikern Thomas Kaiserfeld visar hur 1900-talets forskning inom fysiken påverkades av skeenden utanför traditionella forskningsinstitutioner som universitet och högskolor.