Vem tillhör tekniken?

Kunskap och kön i teknikens värld

Utgivningsår
2003
ISBN
9789179241582
Sidor
310

257 kr

Vem har makten över tekniken? Vem känner sig tillhöra tekniken, vem fascineras av den och vem får ingå i dess nätverk och brödraskap?

I denna bok står teknik och genus, makt och identitet i fokus. Teknik har länge och självklart tillhört en manlig sfär. Dess innehåll och inriktning har präglats av mäns prioriteringar och sätt att se på världen. Idag söker sig många kvinnor till teknisk utbildning. Kvinnor använder Internet för kontakter och vardagsbehov. Många tekniska ”framsteg”, från fosterdiagnostik till kärnkraftverk, ifrågasätts ur kvinnoperspektiv. Tekniken är inte längre bara männens domän.

Författarna tar oss till tekniska högskolor, ingenjörskontor, knuttegäng och cyberrymden och visar hur manlighet och kvinnlighet skapas i dessa miljöer. De granskar den motsägelsefulla hållning gentemot tekniken som många kvinnor har och som visar sig i feministiska analyser av teknikens makt. Vi får en mångfald analyser, ofta överraskande, som stimulerar till eftertanke och diskussion, både hos dem som arbetar med teknik och hos en intresserad allmänhet.

Bokens redaktör, Boel Berner, är professor vid tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.

Innehåll:
Boel Berner, ”Introduktion: Vad har teknik med genus att göra?”
Wendy Faulkner, ”Teknikfrågan i feminismen”
Ulf Mellström, ”Teknik och maskulinitet”
Jörgen Nissen, ”Datorkulturen – en manlig historia”
Lars Lagergren, ”Skinnknuttar och spättor”
Boel Berner, ”Kön, teknik och naturvetenskap i skolan”
Minna Salminen-Karlsson, ”Hur skapas den nya teknikens skapare?”
Boel Berner, ”Kvinnor i ingenjörsarbete”
Ann-Christin Nyberg, ”Kvinnor som uppfinnare och innovatörer”
Boel Berner, ”Inte bara ingenjörer”
Ericka Johnson, ”Genus i cyberrymden”
Sue V Rosser, ”Feministiska forskningsperspektiv på bioteknik och reproduktionsteknik”