Världsläget och Kommunistiska Internationalens uppgifter

Teser och resolutioner antagna på tredje världskongressen 12 juni–12 juli 1921

Utgivningsår
1980
ISBN
9789185118410
Sidor
252

99 kr

I den Kommunistiska internationalens historia intar den tredje kongressen 1921 en särskilt viktig roll. Den ägde rum vid en tidpunkt då den revolutionära vågen efter kriget ebbat ut. Under parollen ”Till massorna” ägnades därför kongressen åt att utarbeta en samlad kommunistisk strategi och taktik för en icke-revolutionär period.

Bland de teser och resolutioner som återges här finns de berömda teserna om de kommunistiska partiernas organisatoriska uppbyggnad och den proletära enhetsfronten. Dessutom återfinns här Internationalens bedömning av det fackliga och kooperativa arbetet samt hur verksamheten skulle bedrivas bland de kvinnliga arbetarna.