Världskriget och de europeiska revolutionerna

Politiska skrifter i urval 1914–19

Utgivningsår
1985
ISBN
9789185118830
Sidor
192
Översättare
Andersson, Kenth-Åke; Nerman, Ture; Retzlaff, Joachim; Sandberg, Birgitta

88 kr

Rosa Luxemburg (1871–1919) var en egen och fri röst i den tidiga arbetarrörelsen – en slagfärdig stilist, mästerlig polemiker och hängiven revolutionär. Hennes liv och verk röner idag förnyat intresse.

Denna tredje och sista volym av Arkivs utgåva av Rosa Luxemburgs politiska skrifter täcker perioden från första världskrigets utbrott till hennes död 1919.

Det var under denna period som splittringen inom den europeiska arbetarrörelsen blev definitiv. Vad som tidigare varit skilda taktiska linjer inom samma partier blev nu till skilda partier och ideologiska läger. Hela denna dramatiska utveckling avspeglas i detta urval.

Rosa Luxemburg framträder här i tre roller. För det första som kritiker av den tyska socialdemokratins ställningstagande till världskriget, partiets oklarhet i synen på militarismen och krigets karaktär.

För det andra ser vi henne som kritiker av den ryska revolutionen och dess politiska form.

För det tredje framstår hon som ledare och inspiratör för vänsterflygeln i den tyska revolutionen – det skede som bevittnade republikens tillkomst, dragkampen mellan rådssocialistiska och parlamentariska lösningar, och som ledde till ett misslyckat upprorsförsök i början av 1919, och slutligen till mordet på Rosa Luxemburg själv.