Varför så olika?

Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus

Utgivningsår
2013
ISBN
9789198131703
Sidor
477

223 kr

Varför så olika? Den frågan är utgångspunkten för denna bok som beskriver och analyserar bostadspolitikens utveckling sedan 1900-talets början i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. I denna andra, omarbetad upplaga från 2013 finns utförliga och genomarbetade, nyskrivna avsnitt i vart och ett av de fem landskapitlen om de senaste årens utveckling samt en uppdatering och i någon mån omprövning av slutsatserna i de jämförande kapitlen. Även andra avsnitt har setts över, bland annat med hänsyn till senare forskning och till ny dokumentation som kommit fram under de senaste åren.
Trots de stora likheterna mellan de nordiska länderna och trots täta kontakter mellan beslutsfattarna har de utvecklat fem helt olika system för att åstadkomma ett gott boende åt sina medborgare. I boken analyseras utvecklingen i ett perspektiv av stigberoende eller path dependence, som betonar betydelsen av tidigare beslut och händelser för det politiska handlingsutrymmet vid senare tidpunkter.

Det historiska förloppet i vart och ett av de fem länderna beskrivs och tolkas från bostadsfrågans tidiga politisering i början av det förra seklet fram till dagens situation år 2013. Skillnader och likheter i utvecklingen i de olika länderna och mellan deras bostadspolitiska system analyseras. Författarna diskuterar också vad vi kan lära oss av historien om vi vill ta ställning till dagens utveckling och de aktuella bostadspolitiska stridsfrågorna.

Bokens författare är ledande bostadsforskare historiker, sociologer och statsvetare från vart och ett av de fem nordiska länderna. Medverkande: Bo Bengtsson, Erling Annaniassen, Lotte Jensen, Hannu Ruonavaara, Jón Rúnar Sveinsson.