Vårdskandaler i perspektiv

Debatter om vanvård, övergrepp och andra missförhållanden inom äldreomsorg

Utgivningsår
2011
ISBN
9789197903943
Sidor
266

160 kr

Författaren diskuterar problemperspektiv som i olika sammanhang används för att tolka betydelsen av vanvård, övergrepp, och andra missförhållanden inom äldreomsorg. Analysen bygger på genomgångar av forskning, massmedierapportering, rättsfall och intervjuer med organisations- och myndighetsföreträdare. I boken presenterar författaren också ett perspektiv om diskriminering av äldre som tillför debatten nya dimensioner.

Håkan Jönson är docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet.