Vardagens organisering

Om vårdbiträden och gamla i hemtjänsten

Utgivningsår
1995
ISBN
9789179240820
Sidor
288

207 kr

Detta är en banbrytande undersökning av ett hittills outforskat område. Författaren ger en grundlig och insiktsfull beskrivning av hemtjänstens vardag. Hon diskuterar inneboende problem i den offentliga äldreomsorgen men också betingelserna för att hemtjänstens vardagliga möten blir tillfredsställande för både vårdare och vårdade. Tre olika organisationsmodeller jämförs: den traditionella, den löpande-bandslika och den självstyrande smågruppen.