Vara utan

En skrift om barn och fattigdom, CSA nr 1 2010

Utgivningsår
2010
ISBN
9789197657792
Sidor
102

64 kr

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) bildades 1903 och samlade kring sig samtidens ledande sociala reformatorer. Organisationen var starkt pådrivande i den sociala omdaning som inleddes i slutet av 1800-talet. CSA:s fattigvårdskommitté grundade tidigt en särskild skriftserie som blev ett vikigt forum för att på bred front sprida kunskap och påverka samhället i olika sociala frågor.

Med detta första nummer av CSA:s ”nygamla” skriftserie återuppväcker organisationen således en gammal tradition. Den nya skriftserien syftar till att dels ge en kunskapsmässig bakgrund till olika aktuella frågor i socialpolitik och socialt arbete, dels redovisa ny forskning om det sociala arbetets och socialpolitikens historia.

Temat barn och fattigdom i detta första nummer knyter an till att år 2010 är Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning. I det första numret med titeln ”Vara utan” skriver bl.a. Hans Swärd och Gunvor Andersson om barn och fattigdom.

Redaktörer för skriftserien är professor Hans Swärd, Socialhögskolan i Lund, och Marie-Anne Egerö, socionom och magister i socialt arbete.