Våra glada visor klinga

Skolradions sångstunder 1934–1969

Utgivningsår
2002
ISBN
9789188830104
Sidor
290

207 kr

Boel Lindbergs bok följer sångstunderna i den svenska skolradion åren 1934–69. De var under denna period de mest populära och efterfrågade programmen i skolradions sändningar. Genom dem spreds en gemensam repertoar över hela landet. Nya textförfattare och sångkompositörer moderniserade den svenska skolsången efter andra världskriget. Skolradion bröt upp skolsångens försjunkenhet i det egna landets historia och öppnade för världen utanför.

Skolradions pedagogik bidrog till att musikundervisningen i den svenska skolan radikalt förändrades. Man bekämpade framgångsrikt uppfattningen att folkskolans elever bara behövde lära sig sjunga, medan läroverkens undervisning syftade till en bred musikalisk kompetens. I skolradion drevs linjen att alla barn kan sjunga och tidigt lära sig musicera på instrument.

Det fanns även bakåtsträvande inslag. Många visor i sångprogrammen hade en klar idyllisk ton och spred en anakronistisk syn på könsroller, familj, hembygd och boendemiljöer. Lärarna i sångprogrammen bjöd också starkt motstånd mot den moderna rock- och popmusik som dess unga lyssnare allt tydligare öppnade sina öron för från och med 1950-talet.

Med boken följer en CD med exempel från skolradions sändningar.

Boel Lindberg är docent i musikvetenskap vid Lunds universitet och verksam som lärare och forskare vid Växjö universitet.