Välviljans förtryck

En fallstudie av allmännyttig bostadspolitik

Utgivningsår
1991
ISBN
9789179240585
Sidor
250

200 kr

Denna bok granskar hur frågor om rätt, moral och behov avgjordes då äldres bostadssituation under 1980-talet skulle förbättras och normaliseras. Författaren visar hur den av staten uttryckta välviljan och de äldres självbestämmande i den kommunala praktiken ersattes av ett tålmodigt, mjukt och vänligt förtryck.