Valfri välfärd

Ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten

Utgivningsår
2015
ISBN
9789179242695
Sidor
254

246 kr

Valfrihet är ett djupt ideologiskt begrepp. Valfrihet i välfärden synliggör som få andra frågor en spricka rakt igenom den svenska politiska scenen: det ses som en väg till ökat inflytande för varje medborgare eller som ett recept på ökad ojämlikhet.

Hur ter sig valfriheten i praktiken för dem som väljer gymnasieskola, hemtjänst eller missbruksvård? Hur uppfattar de möjligheten att välja eller att låta bli, att välja utförare av en tjänst, att välja innehåll och att välja om när det blir fel? En grupp forskare har studerat situationen i Helsingborg, Nacka och Västerås, kommuner med stor erfarenhet av valfrihet i välfärden.

Genom kommunala politikers och tjänstemäns resonemang möter vi politikens avsikt. En viktig bakgrund ges i definitionen av frihet och valfrihet och begreppens politiska historia i Sverige. Stora skillnader visar sig för dem som väljer de olika tjänsterna, liksom i hur kommunerna förhåller sig till uppgiften.

Kunskapen boken förmedlar om den nya välfärden kan ge den stundtals hårda debatten innehåll och viktiga nyanser.

Johan Vamstad är docent i statsvetenskap och verksam vid Ersta Sköndal högskola. Hans intresseområden är främst den svenska välfärdsstaten och civilsamhället.

Kapitlet om valfrihet i missbruksvården är skrivet av Kerstin Stenius, forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland och gästprofessor vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning. Hon forskar i missbrukarvården som system, historiskt och idag.