Vägen till socialismen

Den europeiska revolutionens problem

Utgivningsår
1983
ISBN
9789185118861
Sidor
108

77 kr

Otto Bauer (1881–1938) var en av de främsta företrädarna för den österrikiska socialismen under mellankrigstiden, den så kallade austromarxismen. I detta arbete utvecklar han en radikal socialistisk strategi, en tredje väg mellan bolsjevism och socialdemokrati. Han ser inte den plötsliga politiska revolutionen som en framkomlig väg till ett socialistiskt samhälle. I stället betonar Bauer att det är nödvändigt att förstå den sociala revolutionen som följden av en genomtänkt och långsiktig revolutionär process, vad han betecknar som det revolutionära inväxandet i revolutionen.