Vägen till makt

Utgivningsår
1979
ISBN
9789185118076
Sidor
144

88 kr

Karl Kautsky (1854–1938) var den tyska och den internationella socialdemokratins dominerande ideolog efter Engels död 1895 och fram till krigsutbrottet 1914. Det var han som fick uppgiften att förvalta det teoretiska arvet efter Marx och Engels. Det var också han som fick försvara det mot angreppen från Bernstein och revisionisterna.

Mot dessa framhöll Kautsky ständigt socialdemokratins revolutionära karaktär. Han avvisade allt närmande till det borgerliga samhället och tron att det kunde omgestaltas enbart med reformarbete.

Samtidigt vände han sig mot vänstern och kritiserade tanken på en aktiv revolutionär omvälvning. Socialdemokratin var ”ett revolutionärt parti men inget revolutionsgörande parti”.

Kärnan i Kautskys hållning var tron på en naturnödvändig utveckling i riktning mot socialism. Tills kapitalismen föll sönder av sina egna motsättningar måste dock partiet vidmakthålla sin revolutionära karaktär och förbereda sig organisatoriskt och ideologiskt.

I detta syfte skrev han 1909 Vägen till makt (Der Weg zur Macht), som framför allt riktades mot partihögern inom den tyska socialdemokratin. Motarbetad av partiledningen men livligt uppskattad av Lenin och partivänstern utgör boken den klaraste sammanfattningen av Kautskys tänkande före första världskriget.