Vägar till medborgarskap

Utgivningsår
2011
ISBN
9789179242374
Sidor
173

236 kr

Hur blir man medborgare och vad betyder det att vara medborgare i Sverige idag? Medborgarskapet kan vara den efterlängtade slutdestinationen för en lång och mödosam flykt, men det kan också vara startpunkten för en svårdefinierbar integrationsprocess.

Medborgarskap innebär formellt medlemskap i en politisk gemenskap, ett slags kontrakt mellan individ och stat, men är också ett uttryck för tillhörighet. Förslag på kriterier för medborgarskap som obligatoriska språktest eller diskussioner om inkomstförsäkran och anhörigstatus både upprör och engagerar. Till diskussionen hör också uppfattningar om medborgarskapets förändrade förutsättningar och folksuveränitetens gränser i en samtid som ofta beskrivs som både europeiserad och globaliserad. Antologin Vägar till medborgarskap handlar om dessa frågor och mer generellt om medborgarskapets villkor och förutsättningar idag.

Bidragen är både teoretiskt utvecklande och praktiskt förankrade inom en rad områden, såsom arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och flykting- och migrationspolitik. Anslaget är mångvetenskapligt i den bemärkelsen att de enskilda bidragen hämtar inspiration från olika akademiska discipliner och metodologiska angreppssätt.

Boken vänder sig till studenter och forskare i samhällsvetenskap och alla andra med ett intresse för samtidens medborgarskapsfrågor i Sverige och världen.

Läs redaktörernas utspel i oktober 2011 i Sydsvenskan efter Ilmar Reepalus förslag om prövotid för nya medborgare: ”Feltänkt om medborgarskap”.