Vad förgår och vad består?

En antologi om äldreomsorg, kvinnosyn och socialpolitik

Utgivningsår
1998
ISBN
9789179241117
Sidor
159

184 kr

Denna antologi innehåller en rad intressanta texter om äldreomsorg, kvinnosyn och socialpolitik. Boken diskuterar synen på åldrandet och var ansvaret ligger för omsorgen om de gamla – något som skiftat över tid och från samhälle till samhälle. Den behandlar både förändringar på mycket lång sikt och de högst aktuella och mycket snabba förändringar i svensk och europeisk socialpolitik och omsorgspraktik som vi nu upplever. Utöver redaktörerna Rosmari Eliasson-Lappalainen och Marta Szebehely medverkar Birgitta Odén, Svein Olav Daatland, Annelie Anttonen och Clare Ungerson.