Utvecklingens politiska ekonomi

Utgivningsår
1971
ISBN
9789129259711
Sidor
343
Översättare
Andersson, Göran & Olsson, Hans

99 kr

Utvecklingens politiska ekonomi (The Political Economy of Growth) har sedan den skrevs på femtiotalet ökat i aktualitet och betydelse när den ekonomiska debatten om tillväxtproblem intensifierades. Den är ett betydelsefullt arbete därför att den bidrar med viktiga teoretiska redskap för förståelsen av den moderna kapitalismen i dess två ytterpoler: monopolkapitalism och underutveckling. Och därför att den vidgar ramen för analysen i ett brett, sociologiskt, ekonomiskt historiskt perspektiv.

Utvecklingens politiska ekonomi visade sig bli en lämplig utgångspunkt för vidare studier av den avancerade kapitalismen – gjorda av till exempel Baran och Sweezy i Monopolkapitalet – och av de av imperialismen präglade ekonomierna – gjorda av till exempel Andre Gunder Frank. Barans bok är inledningen till en fruktbar marxistisk debatt om ekonomisk utveckling.