Utbildningskontraktets villkor

Utbildningsförlopp på en förändrad gymnasielärarutbildning

Utgivningsår
2016
ISBN
9789179242824
Sidor
234

246 kr

Denna bok handlar om utbildningen av blivande gymnasielärare, en lärarkategori som upplevt dramatiska förändringar i sitt yrke och sin sociala position under de sista femtio åren. Magnus Persson ställer frågan hur det är att studera på en utbildning som alla kommer in på och som leder till ett yrke vars sociala position är i en brant utförsbacke. Han gör det med hjälp av begreppet utbildningskontrakt, ett ”socialt kontrakt” mellan å ena sidan studenten med sina förväntningar om vad utbildningen ska gå ut på och å andra sidan universitetets och lärarnas definition av dess innehåll, organisering och krav. Persson visar hur utbildningskontraktet präglas av hur studenterna, utifrån sina förutsättningar, hanterar sin lärarutbildning inom ramen för den snabbt växande högre utbildningen.

Gymnasielärarstudenternas utbildningsförlopp ser olika ut beroende på hur väl kontraktet upprätthålls under utbildningen. De olika utfallen – om studenterna tar examen eller ej, blir lärare eller inte – bildar ett tydligt socialt mönster. Utbildningsförloppens resultat bidrar både till att återskapa redan rådande sociala skillnader mellan studenterna och till att förstärka den sociala utförslöpa som präglat lärarutbildningen, och särskilt gymnasielärarutbildningen, under de senaste decennierna.

Magnus Persson har lång erfarenhet som gymnasielärare. Utbildningskontraktets villkor är hans doktorsavhandling i sociologi vid Linnéuniversitetet.