UR-bilder

Utbildningsprogram som tv-genre

Utgivningsår
2005
ISBN
9789188830180
Sidor
148

184 kr

I vår samtida tv-kultur, med kommersiella kanaler, kabel-tv, satellit-tv och inom en inte alltför avlägsen framtid också en genomförd digitaliserad sändningsform, har olika programformers verksamhet diskuterats och ifrågasatts. En av dessa programformer är utbildningsprogrammen – man har menat att UR:s utbud ofta inte skiljer sig mer än marginellt från SVT:s folkbildande program och ifrågasatt UR:s närvaro i tv-världen. Diskussionen om folkbildande kontra utbildande program är en gammal motsättning som envist lever kvar. Går det, och är det överhuvudtaget fruktbart, att skilja mellan utbildande och folkbildande program? Innehåller utbildningsprogrammen bestämda och definierbara element som ständigt återkommer och vilkas speciella sammansättning särskiljer utbildningsprogrammen från andra program? Kan utbildningsprogrammen försvara sin plats bland andra ”bildande” program som sänds i televisionen?

Genom analyser av tv-program, programhäften, hemsidor och andra utgåvor från UR diskuterar författaren dessa och andra frågor i denna studie. Ann-Kristin Wallengren är fil.dr och verksam som universitetslektor i film- och medievetenskap vid Lunds universitet.