Tredje ståndpunkten

En debatt från det kalla krigets dagar

Utgivningsår
1972
ISBN
9789150403114
Sidor
202

96 kr

Debatten om den tredje ståndpunkten fördes i kalla krigets Sverige sommaren 1951 med bland andra Karl Vennberg, Artur Lundkvist, Herbert Tingsten och Eyvind Johnson som deltagare. Den tangerade den tiden avgörande politiska och ideologiska frågor: hotet om det totala atomkriget, den fria världens försvar mot Sovjets förmenta expansionism, den svenska alliansfriheten inför kraven på NATO-anslutning, principiell neutralism som en väg mellan storblocken. I denna debatt speglades kalla krigets logik och centrala mekanismer.