Tillväxt och stagnation i modern kapitalism

Utgivningsår
1975
ISBN
9789150403541
Sidor
205
Översättare
Åberg, Morgan

110 kr

I detta urval (av Gunnar Persson) har huvudparten av Kaleckis bidrag till teorin om den kapitalistiska ekonomin samlats. Uppsatserna kretsar kring viktiga teman som: Varför tenderar en kapitalistisk ekonomi mot periodisk stagnation och underutnyttjande av resurser? Vilka faktorer kan förklara tillväxten?

Kapitalismen kan inte tillväxa utan en serie yttre faktorer som statlig stimulanspolitik, tekniska innovationer, imperialism och ett militärindustriellt komplex, hävdar Kalecki.

Obs! Osprättad bok så ta fram brevkniven!