Till det lokalas försvar

Civilsamhället i den urbana periferin

Utgivningsår
2011
ISBN
9789179242367
Sidor
207

236 kr

Hur ser det civila samhället ut i dagens Förortssverige? Vilka frivilliga organisationer är verksamma i de områden som omväxlande utmålas som segregerade och som terroristcentraler, och som ibland visas upp som den svenska modellens integrationspolitiska mönstersamhällen?

Föreställningarna är många, mediebilderna vridna och vardagsverkligheten en annan. I kontrast till demonisering och exotisering skildrar Lisa Kings ett vardagsnära och sekulariserat föreningsliv som i nygammal föreningsdräkt verkar lokalt för att täcka upp där offentliga och privata alternativ inte räcker till. Hon ger en bred skildring av civilsamhället och de frivilliga organisationernas förekomst och verksamhet i Rinkeby och Tensta från Assyriska föreningen och Rinkeby folkets hus till Tensta-Hjulsta kvinnocenter och Turkisk-svenska kulturföreningen.

Boken är rik på teori och empirisk analys och utgör ett viktigt bidrag till förståelsen av ett nytt och omdebatterat samhällsfenomen.

Lisa Kings är sociolog, verksam vid Södertörns högskola. Det här är hennes doktorsavhandling.