Teknikens värld

Teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri

Utgivningsår
2012
ISBN
9789179242442
Sidor
376

276 kr

Sedan 1800-talets slut har stora yrkesgrupper av ingenjörer och tekniker vuxit fram i det svenska samhället. Detta redan klassiska arbete, som Arkiv ger ut i en ny upplaga, sätter in deras viktiga men ibland osynliga arbete i ett historiskt, ekonomiskt och klassmässigt sammanhang.

Boel Berner är sociolog och professor vid Linköpings universitet. I Teknikens värld analyserar hon teknikens drivkrafter, innehåll och konsekvenser. Olika marxistiska teorier granskas, liksom teorier om teknisk förändring och relationen mellan naturvetenskap och teknik.

Författaren skildrar hur olika slags ingenjörsarbeten vuxit fram inom industri och statsapparat. Det tekniska konstruktions- och ritarbetets omvandling detaljstuderas, liksom taylorismens införande i svensk industri.

Sist utreds teknikern i politikens värld. De tekniska experternas fackliga och politiska strävanden analyseras, liksom ideologier om teknokrati och teknikens förmenta neutralitet.

I ett nyskrivet efterord ger författaren nya perspektiv på bokens analyser och relaterar dem till dagens forskning om teknikens och teknikernas roll i samhället.