”Sverige är inte hela världen”

Folkbildning för och om invandrare i utbildningsprogrammen

Utgivningsår
2001
ISBN
9789188830043
Sidor
194

192 kr

Folkbildning har varit en väsentlig del i den svenska välfärdsmodellen. Men trots att Sverige blev ett invandrarland redan efter andra världskriget dröjde det ända till slutet av 1960-talet innan invandrarna uppmärksammades i utbildningsprogrammen.

1967 producerade skolradion den första radioserien i folkbildningssyfte som vände sig till både svenskar och invandrare. Främlingsfientlighet och intolerans betraktades i programmen som den enskilde och ”enfaldige” svenskens problem – en anomali i samhället. Den generella svenska invandrarpolitiken lyftes istället fram som generös, tolerant och solidarisk.