Stridsfrågor inom arbetarrörelsen

Utgivningsår
1979
ISBN
9789185118199
Sidor
339

99 kr

I nära fyrtio år var Hjalmar Branting (1860–1925) den dominerande gestalten inom den svenska socialdemokratin. I denna volym återfinns uppsatser skrivna av honom mellan åren 1889 och 1917. I dessa behandlar han alla de centrala politiska stridsfrågor, som socialdemokratin invecklades i under dessa år. Det rör sig om synen på partitaktiken, storstrejken som politiskt vapen, rösträttsfrågan och förhållandet till liberalerna.

Det största utrymmet ägnas dock åt motsättningarna inom partiet; från uppgörelsen med anarkismen kring sekelskiftet till kampen mot ungdomsförbundet och fram till partisprängningen 1917.