Stat och klasser under kapitalismen

Utgivningsår
1981
ISBN
9789185876143
Sidor
191

120 kr

Stat och klasser under kapitalismen är ett försök att precisera och utveckla marxistisk teori om samhällsklasserna och staten. Den vänder sig både till den som vill ha en introduktion och till den mer avancerade läsaren.

Förhållandet mellan klasserna och staten är bokens ena huvudtema. I de utvecklade kapitalistiska länderna är den statliga verksamheten mycket omfattande. Statens ingripande kan dock variera starkt mellan olika länder, både till omfattning och form. Vad betyder därvid regeringens färg, den ekonomiska utvecklingen och styrkeförhållandena mellan klasserna?

Det andra huvudtemat rör samhällsklasserna, hur de konstitueras och kan indelas i fraktioner och skikt. En viktig fråga är vad som påverkar klassernas förmåga att tillvarata sina intressen. Vilken roll spelar facklig och politisk organisering? Vad betyder klassernas ställning i det ekonomiska livet?