Stat, kris och demokrati

Lapporörelsens inflytande i Finland 1929–1932

Utgivningsår
1996
ISBN
9789179240899
Sidor
245

200 kr

I byn Mäntsälä i södra Finland startade ett uppror 1932. Grupper inom extremhögern försökte stoppa ett socialdemokratiskt möte. Händelsen utvecklades till något som kunde bli en finsk statskupp, innan det kvästes genom en blandning av diplomati, hot om militärt ingripande och användande av undantagslag.

Upproret var kulmen på en utveckling under 1920-talet då medlemmar i ”Lapporörelsen” försökte stoppa kommunistisk politisk verksamhet och styra in Finland i en alltmer nationalistisk och auktoritär riktning. I Stat, kris och demokrati analyseras förutsättningarna för den finländska statens agerande. I hur stor utsträckning ansåg man sig inom den finska staten vara bunden till de demokratisk principerna vid sitt agerande? Hur såg relationerna ut mellan Lapporörelsen och staten?

Frågorna behandlas inom en teoretisk ram som utformats med hjälp av statsteori, demokratiteori och teorier om legitimitet, med en nyinstitutionell ansats. Finlands uteblivna ”Machtübernahme” tjänar här som illustration av statens möjligheter att, inom ett demokratiskt system, stävja antidemokratiska strävanden.