Sorti eller protest

En fråga om lojaliteter

Utgivningsår
2008
ISBN
9789179242138
Sidor
192
Översättare
Hemmingson, Sten; Larsén, Mats

225 kr

Albert O Hirschman visar i sitt klassiska arbete, Sorti eller protest. En fråga om lojaliteter (Exit, Voice, and Loyalty 1970), hur fruktbart det är att kontrastera sortin, protesten och lojaliteten som olika sätt att handla inom den ekonomiska, politiska och civila sfären. I företag, politiska partier, organisationer eller nationer, i bagatellartade situationer eller livsavgörande ögonblick ställs individen ibland inför valet att lojalt acceptera, att säga ifrån och försöka påverka eller att ta konsekvenserna av en oacceptabel och ohållbar situation och dra sig ur spelet.

Hirschmans eleganta teori och uppslagsrika begrepp erbjuder skarpa vetenskapliga verktyg för analyser av många av samtidens frågor. Hans begrepp är lika användbara på historiens stora skeenden, dess vändpunkter – Berlinmurens och östtysklands fall – som för en analys av den skröplige åldringens utsatthet i ett hårdhänt rationaliserat vårdmaskineri. Det är inte märkligt att denna bok blivit en klassiker.

Lena Agevall och Gunnar Olofsson beskriver kort Hirschmans liv och verk och diskuterar i ett förord författarens egen vidareutveckling av bokens begrepp och tematik.

Svenska Dagbladet har publicerat en fin understreckare om Hirschman och Sorti eller protest.