Sociologi genom litteratur

Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar

Utgivningsår
2015
ISBN
9789179242701
Sidor
336

252 kr

”Ett sant nöje att läsa.” (Maria Fridstjerna i BTJ-häftet nr 23 2015)

Sociologi genom litteratur är en hyllning till skönlitteraturens rikedom och till den sociologiska fantasin.

Skönlitteraturen illustrerar samhällsvetenskapliga kärnresonemang, den väcker nya frågor om människans existentiella villkor och den sprider nytt ljus över vårt sätt att se på världen. Men trots att samhällsvetenskapen kan sägas ha uppstått under samma epok som den moderna litteraturen, och trots att de har fascinationen inför samhället och det sociala samspelet gemensamt, så har skönlitteraturen märkligt nog inte någon naturlig plats i samhällsvetarens verktygslåda.

Sociologi genom litteratur tjänar både som en reflektion över samhällsvetenskapens egenart och som en inbjudan till samhällsvetare att använda skönlitteraturen som ett fönster mot den sociala verkligheten.

Bokens redaktörer, Christofer Edling och Jens Rydgren, är professorer i sociologi vid Lunds respektive Stockholms universitet. Författarna representerar flera generationer av i dag verksamma svenska sociologer.

Boken har fått en fin understreckare av Merete Mazzarella i Svenska Dagbladet. Den har också recenserats i Sociologisk forskning, se siorna 92–94 i onlinepdf:en.

Innehåll:
Christofer Edling & Jens Rydgren: Sociologi genom litteratur (inledning)
Patrik Aspers: Lars Ahlin. En klassanalys
Jens Rydgren: Hans Christian Andersen. Konformitet och pluralistisk ignorans
Magnus Karlsson: Johannes Anyuru. Vad för sorts varelse är människan?
Åsa Wettergren: Marjaneh Bakhtiari. Individualitet och social klassificering
Malin Åkerström: Hjalmar Bergman. Gåvans sociologiska ambivalens
Alexandra Bogren: Karin Boye. Normer, ordning och byråkrati
Mats Franzén: Stig Claesson. Gänget, fattigdomen och barnrikehuset
Gunnar Olofsson: Sven Delblanc. Lokalsamhällets maktordning
Stefan Svallfors: Per Olov Enquist. Maktens mekanik
Maria Törnqvist: Per Anders Fogelström. Erkännandets sociologi
Reza Azarian: Marianne Fredriksson. Mötet mellan det traditionella och det moderna samhället
Magnus Haglunds: Henrik Ibsen. Taskig ekonomi och destruktiv information
Denny Vågerö: Peter Fröberg Idling. Att skriva historia
Christofer Edling: Tove Jansson. Melankoli och samhälle
Lotta Stern: P.C. Jersild. Organisationskritik och professionssocialisering
Marie Evertsson: Elsie Johansson. Social skiktning och skam
Anders Persson: Karl Ove Knausgård. Intimt offentliggörande
Lambros Roumbanis: Willy Kyrklund. Längtan, strukturer och vanmakt
Abby Peterson & Lisbeth Stenberg: Selma Lagerlöf. Gemenskap i förändring
Mikaela Sundberg: Jens Lapidus. Partiell organisation och tillit
Hedvig Ekerwald: Barbro Lindgren. Barnens kultur
Paavo Bergman: Väinö Linna. Kollektivbildningens rationalitet
Bo Isenberg: Kristian Lundberg. Individen i den globala kapitalismen
Göran Ahrne: Lars Norén. Familjens centripetala krafter
Stina Bergman Blix: Bengt Ohlsson. Rollkonflikt och autenticitet
Jonas Lindström: Maj Sjöwall & Per Wahlöö. Att tillståndsbedöma samtiden
Richard Swedberg: August Strindberg. Författaren som sociolog
Carl-Göran Heidegren: Hjalmar Söderberg. Den sociala handlingens möjligheter
Ola Agevall: Esaias Tegnér. Vägar till det sociologiska stereotypbegreppet
Antoinette Hetzler: Klas Östergren. Den intellektuelle som åskådare