Socialismens grundvalar

En diskussion å Folkets Hus den 7 februari 1908

Utgivningsår
1979
ISBN
9789185118212
Sidor
91

77 kr

Socialismens grundvalar är namnet på den stora debatt, som hölls i Stockholm den 7 februari 1908. Året innan hade den liberale ekonomen Eli Heckscher utmanat ”Stockholms socialister att på Folkets Hus anställa en offentlig diskussion om socialismens teori”. Utmaningen antogs och socialdemokratin företräddes bland annat av Hjalmar Branting, C N Carleson och Zeth (”Zäta”) Höglund.

Den här återgivna debatten kretsade kring frågor som den materialistiska historieuppfattningens giltighet, innebörden av ”katastrofteorin” och ”utarmningsteorin”, socialdemokratins dagsprogram samt föreställningar om den socialistiska framtidsstaten och hur den kunde uppnås. Debatten ger på så sätt en unik och oöverträffad möjlighet till inblick i den dåtida svenska socialdemokratins (och den upplysta borgerlighetens) syn på marxismen som vetenskap och politisk teori.