Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter

Utgivningsår
1979
ISBN
9789185118038
Sidor
284
Översättare
Carleson, C N

99 kr

Eduard Bernstein (1850–1932) är den förste klassiske ”revisionisten” i socialismens historia. I Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter (Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie) från 1899 utvecklar han sina tre politiska grundteser: en socialistisk revolution är både omöjlig, oönskad och onödig, eftersom kapitalismen inte kommer att bryta samman, den kan tillgodose arbetarnas önskemål och socialismen kan uppnås på enbart parlamentarisk väg.

Alla dessa teser kom så småningom att införlivas i den europeiska socialdemokratins ideologi. Bernstein kan därför med rätta sägas vara den förste egentlige socialdemokratiske ideologen inom arbetarrörelsen.