Socialdemokratin och arbetslöshetsfrågan 1912–1934

Framväxten av den ”nya” arbetslöshetspolitiken

Utgivningsår
1976
ISBN
9789185118229
Sidor
235

160 kr

Enligt en traditionell uppfattning var den socialdemokratiska krispolitiken främst påverkad av Keynes och modern nationalekonomi. I detta pionjärarbete avvisas denna tes. I stället hävdas att den ”nya” politiken växte fram som en följd av den fackliga rörelsens krav. Den socialdemokratiska politiken ges på det sättet en materiell förankring som tidigare saknats.

Obs! Osprättad bok så ta fram brevkniven!