Sociala bärare av teknik

Brygga mellan teknisk förändring och samhällsstruktur

Utgivningsår
1980
ISBN
9789185876020
Sidor
77

72 kr

Hur sker tekniska förändringar? Vilka villkor måste vara uppfyllda för att en ny teknik ska kunna införas? Och hur hänger detta samman med samhällstruktur och maktförhållanden?