Slaget om hamnarna

Om ny teknik och fackliga gränser i fem svenska hamnar

Utgivningsår
1988
ISBN
9789179240349
Sidor
149

136 kr

Sommaren 1987 blev flera av landets hamnar skådeplatser för en inflammerad facklig gränsstrid mellan Kommunal och Transport om rätten att organisera hamnkranförarna. Denna bok skildrar hamnstridens dramatiska förlopp utifrån intervjuer med hamnarnas anställda. Men även stuveriets och kranförarnas yrkeshistoria får en utförlig presentation.