Självstyre, medbestämmande eller despoti

Organisering för ekonomisk demokrati i Storbritannien 1826–1923

Utgivningsår
2021
ISBN
9789179243630
Sidor
288

257 kr

Demokratiskt beslutsfattande har en lång historia och demokratin har i västvärlden erövrat en legitimitet i den politiska sfären som gör att den framstår som självklar för många. Men i den ekonomiska sfären råder inte demokrati.

Parallellt med framväxten av det moderna politiska folkstyret framträdde likväl en social rörelse som ville expandera demokratin också till det ekonomiska och ge dem som arbetade i produktionen beslutsrätt över arbetets villkor och resultat. Om den rörelsen och dess tidiga organisering i Storbritannien handlar den här boken.

Utifrån teorier om institutionell förändring visar Sebastian Svenberg hur organiseringen för ekonomisk demokrati strävat efter att demokratisera grundläggande ekonomiska institutioner i vårt samhälle och skapa alternativ till det rådande. I mötet med den tidiga socialismen, den kooperativa rörelsen, kvinnorörelsen och gillesocialismen får vi en glimt av vad som skulle kunna vara. Genom deras exempel får vi en bättre förståelse för demokratins emancipatoriska möjligheter också för oss som lever idag.

Sebastian Svenberg är sociolog vid Örebro universitet. Det här är hans doktorsavhandling.