Segregation och svensk skola

En studie av utbildning, klass och boende

Utgivningsår
1985
ISBN
9789185118953
Sidor
197

144 kr

I nio år har författarna följt fyra tusen elever i grundskolan för att utröna om den officiella politiken om en utbildning lika för alla kunnat förverkligas. Eftertryckligt visar de att så inte skett. Tvärtom har det uppstått ett nytt parallellskolesystem inom grundskolans ram, vilket påminner om den gamla klassdifferentierade skolans.