Samverkan på spel

Rationalitet och frustration i nätverksstyrning och svensk stadsdelsförnyelse

Utgivningsår
2003
ISBN
9789197336475
Sidor
379

176 kr

I sin doktorsavhandling i statskunskap presenterar författaren fallstudier av samverkansprocesser under 20 år eller mer i Hökarängen i Stockholm, Råslätt i Jönköping, Hammarkullen i Göteborg och Navestad i Norrköping. I dessa stadsdelar har man – trots frustrerande processer och magra resultat – om och om igen satsat på samverkan mellan sociala myndigheter, bostadsföretag och boendeorganisationer. Hertting analyserar i sin bok upprepningsfenomenet i lokala nätverk och identifierar ett antal samarbetsproblem med hjälp av en spelanalytisk begreppsapparat.