”Så fixade vi Allhallen”

Resursmobilisering och organisationsförtätning i ett lokalsamhälle

Utgivningsår
2011
ISBN
9789179242312
Sidor
248

246 kr

Hur går det till att mobilisera människor och resurser i ett svenskt lokalsamhälle? Jessica Hansen analyserar i denna bok hur det gick till när en ideell förening i Hovmantorp, en medelstor ort i det småländska industribältet, lyckades få fram tillräckligt med resurser för att få till stånd en allaktivitetshall.

Det började som en idé hos några personer. Genom olika slags kontakter, via släktskap, grannskap, människors gemensamma tillhörigheter till olika organisationer inom det civila samhället, frigjordes och skapades resurser som gjorde det möjligt att bygga en ”allhall” för 18 miljoner kronor.

Studien visar hur ett nytt organisatoriskt fält växer fram, förtätas och enas bakom ett gemensamt intresse. Det sker utifrån en organiseringsprincip som skär genom och går på tvärs mot etablerade intressegrupperingar. Genom den nya organiseringen flätas efter hand immateriella resurser samman på ett sådant sätt att man kan lösgöra stora ekonomiska resurser från organisationer utanför det civila samhället (banken, kommunen, EU).

Den lokala mobiliseringsprocessen ledde till att gamla nätverk återskapades samtidigt som ortens föreningar lärde sig nya strategier för att mobilisera nya slags resurser.

Jessica Hansen är sociolog vid Linnéuniversitetet i Växjö. ”Så fixade vi Allhallen” är hennes avhandling.