Rörelse över gränser

Teknisk förändring och facklig organisering

Utgivningsår
1988
ISBN
9789179240363
Sidor
104

136 kr

I serien Ny teknik och fackliga gränser har publicerats arbeten om fackliga gränsdragningsproblem, som orsakats av teknisk förändring. I denna bok sammanfattas de tidigare fallstudierna och principiellt och vetenskapligt intressanta aspekter lyfts fram. Författarna visar att dessa frågor kan få avgörande betydelse för hela den fackliga rörelsens framtid.