Religion och politik under kapitalismen

Humanistiska tankar och termer

Utgivningsår
2022
ISBN
9789179243661
Sidor
245
Översättare
Björk, Nina

233 kr

Frågor om förhållandet mellan religion och politik har alltmer hamnat i centrum för samhällsdebatten både i Sverige och internationellt. Det är också ett stort forskningsämne med gamla anor i flera skilda discipliner. Men forskningen inom religionsvetenskap, idéhistoria, religionssociologi, antropologi och statsvetenskap har i huvudsak utvecklats för sig inom respektive ämne och det saknas en gemensam förståelse av den omstridda relationen.

I den här boken benar religionshistorikern Stefan Arvidsson ut de olika perspektiven och de missförstånd de ger upphov till. Genom att eftersträva systematik och terminologisk stringens vill han möjliggöra en dialog mellan de olika traditionerna.

Arvidsson tar sin utgångspunkt i humanismen för att hjälpa oss att bättre förstå skillnaderna och relationerna mellan specifikt religiösa, politiska, ekonomiska och kulturella fenomen i moderna kapitalistiska samhällen. Bland annat gör han upp med tendensen att se allting som religion och lyfter istället fram betydelsen av myter, ritualer och folklig massmobilisering inom politiken. Han problematiserar också synen på totalitarism som religion och ifrågasätter en rad vanliga antaganden om vad som är utmärkande för vår sekulära tid.

 

Boken erbjuder en analys av alla de vetenskapliga trender och traditioner som ryms inom forskningen om religion och politik. Som sådan är den oumbärlig för alla som närmar sig ämnet oavsett disciplintillhörighet.

Stefan Arvidsson (född 1968) disputerade i religionshistoria vid Lunds universitet år 2000 och är numera professor vid Linné­universitetet. Religion och politik under kapitalismen är en omarbetad och delvis utökad översättning av hans bok Religion and Politics under Capitalism som ursprungligen gavs ut på engelska 2019.